TASUTA kohaletoimetamine kõikidele üle 25 € tellimustele, alati!

Müügi- ja tagastustingimused

 1. Tingimustega nõustumine

1.1.1 Veebisaidid www.ffs.co.uk, www.frictionfreeshaving.com ja www.frictionfreeshaving.co.uk kuuluvad ettevõttele FFS Beauty Ltd ja seda haldab ettevõte FFS Beauty Ltd. Viited "meile", "meie", "meie" või "veebisaidile" viitavad ettevõttele FFS Beauty Ltd. Oleme Inglismaal ja Walesis registreeritud aktsiaselts (ettevõtte number 09390238) ja meie kirjavahetuse aadress on: FFS Beauty Ltd, Unit 14 Morgan's Business Park, Bettys Lane, Norton Canes, Staffordshire, WS11 9UU. Meie KMKR number on 216137728. FFS Beauty veebisaidi e-posti aadress on: info@ffs.co.uk.  Soovitame teil edaspidiseks kasutamiseks välja printida nende kasutustingimuste "Tingimused" koopia.

1.1.2 Meie veebisaidile sisenedes nõustute järgima meie allpool toodud tingimusi. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ei tohi te meie veebisaiti kasutada ja meie veebisaidilt viivitamatult lahkuda.

1.1.3 Selle veebisaidi kasutamisele ja mis tahes FFS Beauty Ltd liikmelisusele ja tellimustele kehtivad alati käesolevad veebisaidi kasutamise tingimused ja kõik kohaldatavad seadused.

1.1.4 Ettevõttel FFS Beauty Ltd on liikmed ja tellijad. Need nõuded ja tingimused kehtivad täielikult „liikmetele” ja „tellijatele”.  Selle punkti 1.1.4 tähenduses on "liige" meie veebisaidi kasutaja, kes on taotlenud ja kellele on antud konto juurdepääsuks meie veebisaidi siselehtedele ja sisule pärast isiklike mandaatide ja teabe sisestamist, et rahuldada meie sisemine kontrolli- ja kinnitamisprotsess (ja „liikmelisust” tuleb tõlgendada vastavalt) ning „tellija” on liige, kes ostab tellimuse, nagu on määratletud meie tarnetingimused.

1.1.5 Meie veebisait on suunatud Ühendkuningriigis elavatele inimestele. Me ei kinnita, et meie saidil või selle kaudu saadaval olev sisu on kasutamiseks sobiv või saadaval muudes kohtades.

1.1.6 Teile võivad kehtida ka muud tingimused.  Need kasutustingimused viitavad järgmistele lisatingimustele, mis kehtivad ka meie veebisaidi kasutamisel:

1.1.6(a) Meie privaatsuspoliitika, mis sätestab tingimused, mille alusel me töötleme isikuandmeid, mida me teilt kogume või mida te meile esitate. Meie saiti kasutades nõustute sellise töötlemisega ja garanteerite, et kõik teie esitatud andmed on täpsed.

1.1.6(b) Meie küpsiste poliitika, mis sätestab üksikasjad teabe kohta, mida võime kasutajakogemuse parandamiseks säilitada. Meie saiti kasutades nõustute sellise teabe säilitamisega.

1.1.6(c) Meie vastuvõetava kasutamise eeskirjad, mis sätestavad tingimused, mille alusel nõustute meie saiti kasutama. Meie saiti kasutades nõustute järgima seda poliitikat.

1.2 Erinevad nõuded ja tingimused

1.2.1 Nõustute, et ettevõttel FFS Beauty Ltd on õigus aeg-ajalt, teid ette teatades või ilma, neid tingimusi meie äranägemisel muuta.  Iga kord, kui soovite meie veebisaiti kasutada, kontrollige palun neid tingimusi, veendumaks, et mõistate sel ajal kehtivaid tingimusi.  Sellele veebisaidile juurdepääsu ja selle kasutamise kohta kehtivad tingimused ja tingimused, mis on ajakohased ja kuvatakse veebisaidil igal veebisaidile sisenemise kuupäeval. FFS Beauty Ltd veebisaidi kasutamine pärast muudatuste tegemist tähendab, et nõustute selliste muudatustega olema seotud.

1.2.2 Võime oma veebisaiti aeg-ajalt värskendada ja muuta, et kajastada muudatusi meie toodetes, kasutajate vajadustes ja ärilistes prioriteetides. Püüame teid kõigist suurematest muudatustest mõistliku aja jooksul ette teavitada.

 1. Teie liikmelisus ja liikmeplaanid

2.1 Liikmelisuse tingimused

2.1.1 Täpsed üksikasjad oma liikmelisuse kohta FFS Beauty Ltd-s leiate, logides sisse lehele „Minu konto” saidil www.ffs.co.uk.

2.1.2 Uued liikmesused on praegu seatud kehtima määramata ajaks, kuid teil on õigus igal ajal tühistada kõik oma liikmesusega seotud tellimused.

2.1.3 Võime keelduda mis tahes taotlusest liituda FFS Beauty Ltd-ga või saada meie teenuseid mis tahes põhjusel. Pange tähele, et registreerumisel oma e-posti aadressi sisestades annate meile loa teiega e-posti teel ühendust võtta seoses teie kontoga ja tellimuse muudatustega või sellel veebisaidil pakutavate teenustega.

2.1.4 Jätame endale õiguse muuta oma liikmelisuse või tellimuse tingimusi, teatades sellest 30 (kolmkümmend) päeva ette. Teade saadetakse meili teel teie kontol märgitud e-posti aadressile.

2.1.5 Välja arvatud tellimuste töötlemine (mida praegu teostavad meie jaoks kolmanda osapoole töötlemisagendid Stripe), ei edasta ega müü me teie andmeid ühelegi ettevõttele väljaspool meie gruppi.

2.1.6 Teie andmeid võidakse edastada väljapoole EMP-d (Euroopa Majanduspiirkond).

2.2 Liikmelisuse tühistamine ja liikmelisuse muutmine

2.2.1 FFS Beauty Ltd liikmelisus on tasuta. Liikmelisus on vajalik, kui teil on aktiivne tellimus ja te ei saa liikmelisust tühistada, kui tellimus on aktiivne.  (Vaata meie tarnetingimused Teave Tellimuste ostmise kohta ja punkt 10 teave tühistamise kohta).

2.2.2 TÄHELEPANU – kui muudate aadressi, peate meid sellest kohe teavitama. Tarneid, mis on saadetud kontolehel uuendamata vanale aadressile, raha ei tagastata, tarneaadressi uuendamise eest vastutab ainult klient.

 1. Teie tellimused

3.1 Leiate oma FFS Beauty Ltd-ga liitumise (tellimuste) täpsemad üksikasjad, logides sisse saidil www.ffs.co.uk oma "Minu konto" alale ja klõpsates linki "Konto üksikasjad".

3.2 Palun vaadake meie tarnetingimused Tellimuse teabe saamiseks.

 1. Veebisaidi kättesaadavus

4.1 Meie veebisait on saadaval tasuta.

4.2 Kuigi meie eesmärk on pakkuda teile parimat võimalikku teenust, ei anna me lubadust, et meie veebisaidi teenused vastavad teie nõuetele ja me ei saa garanteerida, et teenus on tõrgeteta. Kui teenuses ilmneb rike, andke sellest meile teada (kontaktandmed leiate ülalt) ja proovime rikke esimesel võimalusel parandada.

4.3 Me ei garanteeri, et meie veebisait või mis tahes sellel olev sisu on alati saadaval või katkestusteta. Võime peatada või tühistada või piirata oma veebisaidi kogu või selle osa kättesaadavust ärilistel ja tööga seotud põhjustel. Püüame teile igast peatamisest või tühistamisest mõistliku aja etteteatada.

4.4 Teie juurdepääs veebisaidile võib aeg-ajalt olla piiratud, et võimaldada remonti, hooldust või uute rajatiste või teenuste kasutuselevõttu. Taastame teenuse niipea kui võimalik. Kui meie veebisait ei ole saadaval, kehtivad meie tavapärased tellimuse ja tühistamise tähtajad; palun teavitage meid oma tellimuse muudatustest e-posti teel (info@ffs.co.uk).

4.5 Kui meie veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele ja ressurssidele, mida pakuvad kolmandad osapooled, on need lingid esitatud ainult teie teavitamiseks.  Meil ei ole kontrolli nende veebisaitide või ressursside sisu üle ja selliseid linke ei tohiks tõlgendada kui nende lingitud veebisaitide või nendelt saadava teabe heakskiitu. 

5 Veebisaidi kasutamise nõuded ja tingimused

5.1 Selle veebisaidi kasutamisele ja mis tahes sellest veebisaidi kasutamisest tulenevatele vaidlustele kohaldatakse Inglismaa ja Walesi seadusi.

5.2 Nõustute mitte üles laadima, postitama, meilida ega muul viisil saata ega edastama materjali, mis sisaldab tarkvaraviirusi või muid arvutikoode, faile või programme, mille eesmärk on katkestada, kahjustada, kahjustada, hävitada või piirata mis tahes arvutitarkvara või riistvara funktsionaalsust või seadmed, mis on selle veebisaidiga otseselt või kaudselt seotud. Samuti nõustute mitte sekkuma selle veebisaidi või meie teenuste aluseks olevate või nendega ühendatud serverite või võrkude või meie teenustega ega rikkuma selle veebisaidiga ühendatud võrkude protseduure, eeskirju või eeskirju.

5.3 Nõustute seda veebisaiti kasutades mitte esinema kellegi teisena, käituma meie veebisaidi kasutamisel solvavalt ega kasutama veebisaiti ebaseaduslikel, ebamoraalsetel või kahjulikel eesmärkidel.

5.4 Kui valite või teile antakse meie turvaprotseduuride osana kasutaja identifitseerimiskood, parool või mõni muu teave, peate seda teavet käsitlema konfidentsiaalsena. Te ei tohi seda avaldada ühelegi kolmandale osapoolele.

5.5 Vastutate oma konto ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise ning arvutile juurdepääsu piiramise eest. Kui teie parool satub mingil viisil ohtu, saate seda muuta veebisaidil www.ffs.co.uk jaotises „Minu konto“ või võtke meiega viivitamatult ühendust aadressil info@ffs.co.uk.

5.6 Meil ​​on õigus igal ajal keelata mis tahes kasutaja identifitseerimiskood või parool, olenemata sellest, kas olete valinud või eraldanud meie, kui meie mõistliku hinnangu kohaselt ei ole te järginud mõnda käesolevate tingimuste sätet.

5.7 Vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest meie veebisaidile juurdepääsuks. Teie vastutate ainuisikuliselt oma sisu turvamise ja varundamise eest.

5.8 Me ei garanteeri, et meie veebisait on turvaline või vigade või viirustevaba. Peaksite kasutama oma viirusetõrjetarkvara.

5.9 Me ei vastuta viiruste eest ja te ei tohi neid tutvustada.  Te ei tohi meie veebisaiti kuritarvitada, sisestades teadlikult viiruseid, troojalasi, usse, loogikapomme või muud pahatahtlikku või tehnoloogiliselt kahjulikku materjali. Te ei tohi püüda saada volitamata juurdepääsu meie veebisaidile, serverile, kuhu meie veebisait on salvestatud, ega meie veebisaidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie saiti teenuse keelamise rünnaku või hajutatud teenuse keelamise rünnaku kaudu. Seda sätet rikkudes panete te toime 1990. aasta arvuti väärkasutuse seaduse alusel kriminaalkuriteo. Teatame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avaldades neile teie isiku. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus meie veebisaiti kasutada viivitamatult.

 1. Autoriõigused ja kaubamärgid

6.1 Kasutaja loodud andmed

6.1.1 Nendes tingimustes kasutame terminit „kasutaja loodud andmed”, et viidata mis tahes materjalile, mille te meile esitate, sealhulgas teksti, faile, pilte, fotosid, videoid, helisid ning muusika- või kirjandusteoseid. See ei sisalda kontoteavet, mille esitate liikmeks registreerumisel või hiljem seda teavet muutes.

6.1.2 Meie tingimuste see jaotis sätestab õigused ja kohustused, mis teil ja meil on seoses kasutaja loodud andmetega. Kui vaatate üle või esitate kasutaja loodud andmed, nõustute seda nende tingimustega tegema. Kui te ei soovi nende tingimuste alusel kasutaja loodud andmeid üle vaadata ega esitada, siis ärge seda tehke.

6.1.3 Me ei vaata süstemaatiliselt üle selle veebisaidi kasutajate esitatud kasutajate loodud andmeid. Kasutajate loodud andmeid pole me kontrollinud ega heaks kiitnud. Teiste kasutajate meie veebisaidil väljendatud seisukohad ei esinda meie seisukohti ega väärtusi.  Kui soovite esitada kaebusi teiste kasutajate üleslaaditud teabe ja materjalide kohta, võtke meiega ühendust aadressil info@ffs.co.uk

6.1.4 Me ei vastuta kasutaja loodud andmete sisu eest. Me ei anna kasutaja loodud andmetele, sealhulgas nende täpsusele ega seaduslikkusele, otseseid ega kaudseid garantiisid ega avaldusi. Loobume igasugusest vastutusest seoses kasutaja loodud andmetega seadusega lubatud täies ulatuses.

6.1.5 Iga kord, kui esitate meile kasutaja loodud andmeid, kinnitate ja tagate meile järgmist:

6.1.5(a) teile kuuluvad oma kasutaja loodud andmed või teil on õigus neid esitada ning te ei riku neid esitades ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi õigusi (sh autoriõigus või kaubamärk), privaatsust ega avalikkust. õigused, konfidentsiaalsusõigused või lepingust tulenevad õigused;

6.1.5(b) teie kasutaja loodud andmed ei ole ebaseaduslikud, laimavad, ebasündsad, pornograafilised, ahistavad, ähvardavad, vaenu õhutavad, rassiliselt või etniliselt solvavad; ei soodusta käitumist, mida käsitaks kriminaalkuriteona, mis tooks kaasa tsiviilvastutuse, rikuks mis tahes seadust ega ole muul viisil sobimatu;

6.1.5(c) teie kasutaja loodud andmed ei reklaami ühtegi toodet või teenust ega paku äritegevust;

6.1.5(d) teie kasutaja loodud andmed ei tuvasta ühtegi alla 18-aastast (kaheksateistkümnendat) isikut (sealhulgas nime või nime, aadressi või foto või video järgi) ja kui kasutaja loodud andmed tuvastavad isiku, kes on vanem kui 18 (kaheksateist), on teil selle isiku nõusolek, et teid teie kasutaja loodud andmetes täpselt sel viisil tuvastatakse; ja

6.1.5(e) oma kasutaja loodud andmeid esitades ei esine te kellegi teisena.

6.1.6 Te vastutate meie ees ja hüvitate meile punktis 6.1.5 sätestatud garantiide rikkumise eest. See tähendab, et vastutate kõigi kahjude või kahjustuste eest, mida me sellise garantii rikkumise tõttu kannatame.

6.1.7 Jätame endale õiguse oma äranägemisel keelduda teie kasutaja loodud andmete postitamisest, eemaldamisest või muutmisest või piirata, peatada või lõpetada teie juurdepääs kogu sellele veebisaidile või selle osale, eriti kui Kasutaja loodud andmed rikuvad kõiki nõudeid ja tingimusi ning me võime seda teha ilma teile ette teatamata.

6.1.8 Me ei nõua kasutaja loodud andmete omandiõigusi. Kasutajate loodud andmeid peetakse siiski mittekonfidentsiaalseteks ja mittevaralisteks ning kasutajate loodud andmete esitamisega annate ettevõttele FFS Beauty Ltd. mitteeksklusiivse, kasutustasuta, all-litsentsitava, ülekantava ja ülemaailmse litsentsi kasutamiseks, reprodutseerimiseks, muuta, valmistada ette, valmistada ette, kuvada ja esitada kasutaja loodud andmeid mis tahes meediumis (sealhulgas, kuid mitte ainult, meie veebisait ja need veebisaidid, mida haldame "valge märgise" või "kaasbrändi" teenuse kaudu kolmandatele isikutele peod).

6.1.9 Võime linkida kasutaja loodud andmeid või osa kasutajate loodud andmetest muu materjaliga, sealhulgas andmetega, mille on esitanud veebisaidi teised kasutajad või mille on loonud FFS Beauty Ltd ja/või muud kolmandad isikud. Võime kasutada kasutajate loodud andmeid oma ärilistel eesmärkidel, näiteks suundumuste või kategooriate uurimiseks ja veebisaidil leiduvate andmete kasutamiseks või FFS Beauty Ltd ja www.ffs.co.uk reklaamimiseks, turundamiseks või reklaamimiseks. Me ei müü teie kasutajate loodud andmeid kolmandatele osapooltele, kuid nõustute, et võime neist kaudset ärilist kasu saada, näiteks müües kolmanda osapoole reklaame, mis kuvatakse kasutaja loodud andmete kõrval.

6.2 autoriõigus

6.2.1 Oleme oma veebisaidil ja sellel avaldatud materjalides kõigi intellektuaalomandi õiguste omanik või litsentsisaaja.  Need teosed on kaitstud autoriõiguse seaduste ja lepingutega kogu maailmas. Kõik sellised õigused on kaitstud.

6.2.2 Nõustute, et te ei riku ühegi isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, kopeerite, reprodutseerite või muul viisil muudate teie tellimuse osana esitatud materjali.

6.2.3 Võite isiklikuks tarbeks välja printida ühe eksemplari ja alla laadida väljavõtteid meie veebisaidi mis tahes lehe(de)st ning juhtida teiste oma organisatsiooni liikmete tähelepanu meie veebisaidile postitatud sisule.

6.2.4 Te ei tohi mingil viisil printida ega alla laadinud materjalide paberkandjal või digitaalsel kujul koopiaid muuta. Samuti ei tohi te mingeid illustratsioone, fotosid, video- või helijärjestusi ega graafikat kasutada eraldi kaasasolevast tekstist. 

6.2.5 Meie (ja kõigi tuvastatud kaastöötajate) staatust meie veebisaidi sisu autoritena tuleb alati tunnustada.

6.2.6 Te ei tohi kasutada ühtki osa meie veebisaidi sisust ärilistel eesmärkidel ilma meilt või meie litsentsiandjatelt litsentsi saamata.

6.2.7 Kui prindite välja, kopeerite või laadite alla meie veebisaidi mõne osa, rikkudes käesolevaid kasutustingimusi, lõpeb teie õigus meie veebisaiti kasutada viivitamatult ja te peate meie valikul tagastama või hävitama kõik materjalide koopiad. teinud.

6.3 Kaubamärgid

6.3.1 Kõik sellel veebisaidil kuvatavad või viidatud kaubamärgid, logod, pildid, tooted ja ettevõtete nimed on nende vastavate omanike omand. Mitte miski sellel veebisaidil ei anna teile litsentsi ega õigust sellise materjali kasutamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks.

 1. Maksed

Palun vaadake meie tarnetingimused makseteabe saamiseks.

 1. Tutvustusi

8.1 Suunamisskeem

8.1.1 Jätame endale õiguse oma äranägemisel igal ajal suunamisallahindluste väärtust muuta nii suunajate kui ka kohtunike jaoks.

8.1.2 Edukas suunamine on ost, mille minimaalne väärtus on 6 naela (kuus naela) ja mille eest raha ei ole tagastatud. Kõigile soovitusostudele kehtib kuuetunnine ülevaatusperiood, mille jooksul jätame endale õiguse suunamisprotsess lõpetada, selle sündmuse korral teavitame soovitajat meili teel.

8.1.3 Selleks et kohtunik saaks soovitada sooduskoodi, peab ostu minimaalne väärtus enne taotluse esitamist olema suurem kui 7 naela või sellega võrdne

8.1.4 Sooduskoode saab rakendada ainult ühele tellimusele ja ühe tellimuse kohta saab rakendada ainult ühte sooduskoodi. Mitme suunamise korral rakenduvad sooduskoodid automaatselt järgmisele tellimusele, millele pole sooduskoodi rakendatud.

8.1.5 Sooduskoode saab rakendada ainult tellimusega tehtud ostudele ja need ei kehti, kui neid kasutatakse meie poe lehelt kingituste või mittetellimuste ostmisel.

 1. Tarnimine ja tagastamine

Palun vaadake meie tarnetingimused tarne- ja tagastusinfo saamiseks.

 1. Privaatsus ja küpsised

Kogume teie kohta isiklikku teavet selle veebisaidi ja meie teenuste kasutamise kaudu. Kogu teie kohta kogutavale teabele kohaldatakse meie privaatsuspoliitikat, küpsiste poliitikat ja vastuvõetava kasutamise eeskirju. Kui te meie põhimõtetega ei nõustu, peate viivitamatult sellelt veebisaidilt lahkuma.

 1. Tühistamine

11.1 Kui soovite oma Tellimuse tühistada esaatke meile meie kliendikogemuse meeskonnale e-kiri cancel@ffs.co.uk. Esitage oma nimi, arveldusaadress, tellimuse üksikasjad ja võimaluse korral oma telefoninumber ja e-posti aadress.

 1. Kahjustatud või defektsed esemed

Palun vaadake meie tarnetingimused teabe saamiseks kahjustatud või defektsete esemete kohta.

 1. Ei mingit loobumist

Kui me viivitame teostamisega või ei suuda teostada või jõustada mis tahes õigusi, mis on meile käesolevate tingimuste alusel kättesaadavad, ei tähenda selline viivitus või ebaõnnestumine sellest õigusest või muudest käesolevatest tingimustest tulenevatest õigustest loobumist.

 1. Kolmandate osapoolte õigused

14.1 Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et miski nendes tingimustes ei anna ühelegi kolmandale osapoolele 1999. aasta lepingute (kolmandate isikute õiguste) seaduse sätete alusel eeliseid.

14.2 Vastavalt punktile 1.2.1 võime ilma ühegi kolmanda osapoole nõusolekuta tühistada, loobuda, loovutada, vabastada või muuta tingimuste mis tahes või kõiki sätteid.

 1. Meie poolt määratud ülesanne

Nõustute, et võime loovutada mis tahes oma õigusi ja/või üle anda, sõlmida allhankelepinguid või delegeerida mis tahes oma kohustusi vastavalt nendele tingimustele. Need Tingimused on teie jaoks isiklikud ja nõustute nendega teie enda, mitte ühegi teise osapoole huvides ning te ei loovuta, loovutab, sõlmib alltöövõtulepingu ega delegeeri nendest tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi.

 1. Vääramatu jõud

Me ei vastuta teie ees selle veebisaidi või meie teenuste mittetoimivuse, kättesaamatuse või tõrgete eest või meie poolt käesolevate tingimuste mittejärgimise eest, kui selline puudumine, kättesaamatus või rike tuleneb mis tahes põhjus, mis on meie kontrolli alt väljas.

 1. Hüvitis teie poolt

Nõustute hüvitama ja hoidma FFS Beauty Ltd., selle tütar- ja sidusettevõtteid ning nende juhte, ametnikke, agente, töövõtjaid, partnereid ja töötajaid kahjude, vastutuse, nõuete, nõudmiste, kahjude, kulude ja kulude eest kaitstuna, kaasa arvatud mõistlikud õigustasud, mis tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest või sellega seoses või mis tahes kohaldatavate seaduste või mis tahes kolmanda osapoole õiguste rikkumisest teie poolt.

 1. Veebisaidi vastutusest loobumine

Sellel veebisaidil sisalduv teave on mõeldud ainult üldiseks teabeks. Teabe annab FFS Beauty Ltd ja kuigi me püüame hoida seda teavet ajakohasena ja õigena, ei anna me mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid toote täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, sobivuse või kättesaadavuse kohta. mis tahes eesmärgil veebisaidi või veebisaidil sisalduva teabe, toodete, teenuste või seotud graafika suhtes. Meie veebisaidil olev teave ei ole mõeldud nõuandeks, millele peaksite toetuma. Enne meie veebisaidi sisu alusel mis tahes toimingu tegemist või sellest hoidumist peate hankima professionaalset või spetsialisti nõuannet. Igasugune sellisele teabele tuginemine on seega rangelt teie enda riisikol.

 1. Garantiidest ja vastutuse piirangutest loobumine

19.1 Olenemata sellest, kas olete tarbija või ärikasutaja:

19.1.1 Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees, kui see oleks ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või kehavigastuste eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletusest ning pettuse või petliku valeandmete esitamise eest.

19.2 Kui olete ärikasutaja:

19.2.1 Välistame kõik kaudsed tingimused, garantiid, esitused või muud tingimused, mis võivad kehtida meie veebisaidi või sellel oleva sisu kohta.

19.2.2 Me ei vastuta teie ees mis tahes kahju eest, mis tuleneb lepingust, lepinguvälisest rikkumisest (sealhulgas hooletusest), seadusjärgse kohustuse rikkumisest või muust, isegi kui see on ette näha, mis tuleneb või on seotud:

19.2.2(a) meie veebisaidi kasutamine või suutmatus seda kasutada; või

19.2.2(b) meie veebisaidil kuvatava sisu kasutamine või sellele tuginemine.

19.2.3 Eelkõige ei vastuta me:

19.2.3(a) saamata jäänud kasum, müük, äri või tulu;

19.2.3(b) äritegevuse katkemine;

19.2.3(c) eeldatava säästu kaotus;

19.2.3(d) ärivõimaluse, firmaväärtuse või maine kaotamine; või

19.2.3(e) mis tahes kaudne või kaudne kahju või kahju.

 1. Kui olete tarbijakasutaja:

19.3.1 Pange tähele, et pakume oma veebisaiti ainult koduseks ja erakasutuseks. Nõustute mitte kasutama meie veebisaiti ärilistel või ärilistel eesmärkidel ning me ei vastuta teie ees mis tahes saamata jäänud kasumi, äritegevuse kaotuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluste kaotamise eest.

 

19.3.2 Kui meie tarnitud defektne digitaalsisu kahjustab teile kuuluvat seadet või digitaalset sisu ja selle põhjuseks on meie suutmatus kasutada mõistlikku hoolt ja oskusi, siis parandame kahju või maksame teile hüvitist. Siiski ei vastuta me kahjude eest, mida oleksite saanud vältida, järgides meie nõuandeid tasuta värskenduse rakendamiseks, ega kahjude eest, mille põhjustas see, et te ei järginud õigesti paigaldusjuhiseid või ei võtnud kasutusele minimaalset süsteemi. meie soovitatud nõuded.

19.4 See veebisait ja selle sisu on esitatud "nagu on" ja "nagu on saadaval" ning me ei anna selle suhtes mingeid kinnitusi ega garantiisid. Me ei võta endale mingit vastutust veebisaidi sisus esinevate vigade või väljajätmiste eest, tõrgete, viivituste või katkestuste eest kastide saatmisel, veebisaidil oleva sisu kohaletoimetamisel või allalaadimisel, mis tahes kulude, kadude, kulude või kahjude eest. mis tulenevad veebisaidil pakutava sisu kasutamisest või sellele tuginemisest või veebisaidi kasutajate mis tahes käitumisest. Jätame endale õiguse tarnida tooteid või tellimusi oma äranägemise järgi. Vastavalt punktile 18.1 ütleme lahti kõigist kinnitustest ja garantiidest, sealhulgas näiteks turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja õiguste mitterikkumise garantiidest. Lisaks ei kinnita ega garanteeri me, et meie saidi kaudu juurdepääsetav teave on täpne, täielik või ajakohane.

 1. Kohaldatav õigus

20.1 Seda veebisaiti kontrollib FFS Beauty Ltd.

20.2 Kui olete tarbija, pange tähele, et käesolevaid kasutustingimusi, nende sisu ja moodustamist reguleerivad Inglismaa seadused. Teie ja me mõlemad nõustume, et Inglismaa ja Walesi kohtutel on ainupädevus, välja arvatud see, et kui olete Põhja-Iirimaa elanik, võite algatada menetluse ka Põhja-Iirimaal ja kui olete Šotimaa elanik, võite algatada menetluse ka Šotimaal. .

20.3 Kui olete ettevõte, kehtivad käesolevatele kasutustingimustele, nende sisule ja moodustamisele (ja lepinguvälistele vaidlustele või nõuetele) Inglise seadus. Oleme mõlemad nõus Inglismaa ja Walesi kohtute ainupädevusega.